+4 0359 889 389 contact@adlo.ro

NORMELE PROCEDURALE INTERNE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ALE S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.


4 decembrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „ECOLOGIZAREA AMPLASAMENTULUI NEVALORIFICAT, PRIN CURĂȚAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR, DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II” situat în Municipiul Oradea, Strada Ogorului, identificat cu numarele cadastrale: CF 192882, CF 187992, CF 192582, CF 199442, CF 199191, CF 192881, CF 187879, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.12.2018 inclusiv.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45111214-1 Lucrări de îndepărtare a molozului

Valoarea estimată a achiziției: 440.000 lei, fără T.V.A.

Documente


29 noiembrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “PROIECTARE IMOBIL – REABILITARE FATADA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXTINDERE UN NIVEL – MODIFICARE IN BLOC DE LOCUINTE DE SERVICI” situat în Municipiul Oradea, Strada Uzinelor, identificat cu numarul cadastral 157023, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 03.12.2018 inclusiv.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Valoarea estimată a achiziției: 45.000 lei, fără T.V.A.

Documente


31 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare, executie si implementare a sistemului de supraveghere video în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  si  PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, situat in  ORADEA, Strada Borsului respectiv Strada Anghel Saligny și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 05.11.2018 inclusiv.

Valoarea estimată a achiziției: 300.000 lei, fără T.V.A.

Documente


30 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de modernizare și retehnologizare a infrastructurii existente pe rețeaua de alimentare cu energie electrică în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.11.2018 inclusiv. 

Valoarea estimată a achiziției: 55.823 lei, fără T.V.A.

Documente


18 octombrie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrări de canalizație curenți slabi din Parcul Industrial II, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.10.2018 inclusiv.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 130000 lei, fără T.V.A.

Documente


26 iulie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic LUCRARI DE MONTARE A UNUI TRANSFORMATOR IN PTAb 9 DIN PARCUL INDUSTRIAL I, aflate în administrarea Societății AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G.
Nr.395/02.06.2016 până la data de 16.08.2018 inclusiv .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 110.000,00 lei.

Documente


19 februarie 2018

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic SERVICII DE REVIZIE TEHNICĂ PERIODICĂ A CAPACITAȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DE 110kV, 20kV ȘI 0,4kV AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. și  invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr.395/02.06.2016 până la data de  26.02.2018 inclusiv  .

Valoarea estimată a achiziţiei este de 125.000,00 Lei, fără TVA.

Documente


21 decembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de achiziție a Lucrărilor necesare montării unui PTAB în Parcul Industrial EUROBUSINESS II (Strada Anghel Saligny).

Valoarea estimată a achiziţiei este de 400.000,00 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 19.01.2018, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente


 

08 noiembrie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 386.554,62 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

CLARIFICAREA NR. 1

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea Contractului de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la rețeaua electrică de joasă tensiune a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor., oferta Societății SC REL MONT SRL ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1395/24.11.2017, având preţul de 286.957,97 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 54.522,01 Lei, a fost declarată câştigătoare.


11 octombrie 2017

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4 

Valoarea estimată a achiziţiei este 693.147 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 02.11.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2017-2018 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 1298/02.11.2017, având preţul de 693.065,94 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 131.682,53 Lei, a fost declarată câştigătoare. 


20 aprilie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II

Valoarea estimată a achiziţiei este de 250.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente


11 octombrie 2016

Anunț de participare la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 416.900 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente

Răspunsul nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

 Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertelor primite pentru atribuirea contractului având ca obiect Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcul Industrial Eurobusiness III, situat în Oradea, Strada  Uzinelor, oferta Societății RITMOTEH S.R.L., înregistrată sub nr. 964/25.10.2016, având preţul de 261.781,41 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 52.356,28 Lei, a fost declarată câştigătoare.


27 septembrie 2016

Anunț de participare la procedura de atribuire prin licitație deschisă a serviciilor de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Soseaua Borșului nr.24 și Parcul Industrial Eurobusiness II situat în Oradea pe str. Ogorului, nr.4

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4

Valoarea estimată a achiziţiei este 694.400 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Vă informăm că prezentul Anunț de Participare la Procedura de Atribuire prin Licitație Deschisă și Documentația de atribuire a contractului de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II sunt disponibile pe pagina de internet www.adlo.ro , la Secțiunea Achiziții.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2016-2017 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 956/24.10.2016, având preţul de 694.205,10 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 138.841,02 Lei, a fost declarată câştigătoare.


27 iunie 2016

INVITATIE DE PARTICIPARE

Subscrisa, Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., in calitate de Achizitor(Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial III, situat în Oradea, Strada Uzinelor.

Valoarea estimată a achiziției este de 290.000 lei, fara TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 12.07.2016, ora 11,00

Ofertele se transmit la sediul Societătii din Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter.

Răspunsul Nr. 1 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Răspunsul Nr. 2 al Achizitorului la Solicitările de clarificări

Având în vedere faptul că, in cadrul prezentei Proceduri, nu a fost depusă nicio ofertă, conform art. 27,alineatul (6), litera g coroborat cu art. 72, litera c) și art.73 din Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA, Procedura Cerere de Oferte pentru Atribuirea Contractului de achiziție a Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor necesare racordării la rețeaua electrică a Parcului Industrial EUROBUSINESS III(Strada Uzinelor), lansată în 27.06.2016, a fost anulată în baza Deciziei Directorului General privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 607 din 12.07.2016, urmând a fi reluată.


14 Aprilie 2015

Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, situat în Oradea, Șoseaua Borșului.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 170.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 25.04.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.


 

29 Octombrie 2015

Achizitia serviciilor de deszapezire a drumurilor, cailor de acces, trotuarelor si parcarilor din Parcul Industrial Eurobusiness I, pentru sezonul rece 2015-2016

 

18 Martie 2015

SERVICII DE PROIECTARE ŞI DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A 4 (PATRU) CONSUMATORI DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.34

 Invitația de participare

 Documentația de atribuire(PDF)

 Documentația de atribuire(DOC)

- Aviz Tehnic de Racordare (ATR)


 

 

13 Ianuarie 2015

SERVICII DE AMENAJARE ŞI DE ÎNTREŢINERE ALE SPAŢIILOR VERZI DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

- Invitația de participare

- Documentația de atribuire

- Formulare

Anexa 2 (Plan spatii verzi Ian. 2015)

Răspunsul Achizitorului la Solicitarea de clarificări transmisă în data de 14.01.2015

 


 

20 Noiembrie 2014

SERVICII DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, PARCĂRILOR ȘI TROTUARELOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I pentru SEZONUL RECE 2014 - 2015

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

- Specificații Tehnice

- Formulare

- Anexa 1

- Anexa 2

Ultimele Noutăți

Investiții în valoare totală de 12.000.000 Euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a atras prin negociere directă, două investiții în valoare totală de 12.000.000 Euro, în c...

15-10-2018 Noutati 0

Investiție în valoare de 50.000.000 Euro

Societatea SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE SRL. cu sediul in Oradea, companie subsidiară a holdingului SOGEFI SUSPENSIONS SA. di...

07-09-2018 Noutati 0

Let's do it, Romania!

INVITATIE Echipa locală Let’s Do It, Romania! în parteneriat cu ADLO – Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, vă invită să vă impli...

31-08-2018 Noutati 0

  Societatea Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administ...

30-08-2018 Noutati 0

“ZIUA DIASPOREI – ORADEA TE AȘTEAPTĂ”

 “ZIUA DIASPOREI – ORADEA TE AȘTEAPTĂ” – continuă tradiția și in anul 2018   Municipiul Oradea a îmbrăţişat această iniţiativă î...

09-08-2018 Noutati 0

Comunicat de presă - Investiție în valoare totală de 26.000.000 Euro

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a atras prin negociere directă, o investiție in valoare totală de 26.000.000 Euro, aceasta...

10-07-2018 Noutati 0

Candidații trebuie să indeplinească următoarele condiții: să posede cunoștințe în reglementările și mecanismele pieței de energ...

26-06-2018 Noutati 0

Turneul de fotbal ”Cupa Companiilor” – ediția 2018

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a organizat sâmbătă, 09.06.2018, turneul de fotbal ”Cupa Companiilor” – ediția 2018. La a...

12-06-2018 Noutati 0

Târgul ofertelor educaționale pentru anul școlar 2018-2019

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. a participat în data de 16.05.2018 la Târgul ofertelor educaționale pentru anul școlar 201...

17-05-2018 Noutati 0

Oradea prezentă și în Revista Transilvania Business Magazine

"Municipiul Oradea e pe buzele tuturor, când vine vorba să fie dat un exemplu pozitiv de administrație publică locală din Romania...

03-05-2018 Noutati 0

Campanie de informare și promovare - învățământ profesional dual

Asociația Parteneriat Pentru Educație (APPE) demarează Campania de informare și promovare în ceea ce privește învățământul profesi...

23-04-2018 Noutati 0

Conferinta de presa

In data de 12.02.2018 la sediul ADLO SA a avut loc conferinta de presa avand ca doua puncte esentiale de discutie urmatoarele: ...

19-02-2018 Noutati 0

OPEN DAYS Kindergarten&Primary- Zilele Porților Deschise

ISO are plăcerea de a invita în cadrul evenimentului "Zilele Porților Deschise" toți părintii interesați să ne treacă pragul și să...

07-02-2018 Noutati 0

Sărbători Fericite!

In pragul Sărbătorilor de Iarnă vă dorim sănătate, bucurii și gânduri bune alături de un sincer "La mulți ani!".

21-12-2017 Noutati 0

Porți deschise la Parcurile Industriale din Oradea

La aproape 10 ani de la prima investiție în noua zonă economică a Oradei, Parcurile Industriale ale orașului și-au deschis porțile...

24-11-2017 Noutati 0

Parcurile industriale din Oradea, motor al economiei locale

Parcurile industriale s-au dovedit un motor al economiei orădene. În aproape zece ani, 70 de companii au creat în cele...

20-11-2017 Noutati 0

Zilele Porților Deschise la companiile din Parcul Industrial I Oradea

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA împreună cu companiile rezidente în Parcul Industrial Eurobusiness Park Oradea I d...

17-11-2017 Noutati 0

Transform your life

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, societatea administrator al parcurilor industriale din municipiul Oradea cu o suprafata to...

02-11-2017 Noutati 0

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea la  EXPO REAL 2017

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea participă în aceste zile la cel mai mare târg internațional de imobiliare și inves...

05-10-2017 Noutati 0

UN NOU DIRECTOR LA S.C. ADLO S.A. ORADEA

Urmare a finalizării procedurii de selecție a Directorului General a societății comerciale Agenția de Dezvoltarea Locală Oradea SA...

03-08-2017 Noutati 0

Anunț privind etapa de interviu și de susținere a declarației de intenție în fața Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Urmare a declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCAL...

31-07-2017 Noutati 0

Școala Internațională din Oradea organizează cursuri de limba engleză pentru copii

În perioada 21 - 25 August 2017 Școala Internațională din Oradea va organiza un curs interactiv de limba engleză pentru copi...

20-07-2017 Noutati 0

Elevii de la Școala Profesională Eurobusiness, premiați de FAIST MEKATRONIC cu locuri de muncă

Zece elevi de la Școala Profesională Eurobusiness din Oradea au fost premiați de compania FAIST MEKATRONIC cu un loc de muncă la f...

04-07-2017 Noutati 0

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DIN ORADEA SE VA DESCHIDE ÎN 11 SEPTEMBRIE 2017

Școala Internațională din Oradea se va deschide în 11 septembrie 2017 cu grădiniță și anul întâi de studiu &icir...

28-06-2017 Noutati 0

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL  AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., întreprindere publică în sensul pre...

12-06-2017 Noutati 0

Nu a fost depusă nici o ofertă pentru amenajarea centrului de servicii din Parcul Industrial I

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a organizat în 31 mai 2017 procedura de licitație deschisă pentru identificarea unui inv...

09-06-2017 Noutati 0

Investiție nouă de 5,1 milioane de euro în Parcul Industrial II din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a finalizat o nouă procedură de negociere directă pentru o investiție de 5,1 milioane de euro ...

25-05-2017 Noutati 0

Echipa companiei ROZOTI a câștigat Turneul de Fotbal Cupa Companiilor, ediția 2017

Echipa companiei Rozoti din Parcul Industrial I din Oradea a câștigat Turneul de Fotbal Cupa Companiilor organizat în ...

20-05-2017 Noutati 0

Turneul de fotbal Cupa Companiilor – ediția 2017

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea organizează o nouă ediție a turneului de fotbal “Cupa Companiilor”. Competiția va ...

18-05-2017 Noutati 0

O nouă ediție a Târgului Meseriilor

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor organizează a cincea ediție a T&ac...

16-05-2017 Noutati 0

Licitație nouă pentru atribuirea de teren în Parcul Industrial I din Oradea

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA organizează în perioada 17 mai - 31 iulie 2017 o noua procedura de licitatie in veder...

16-05-2017 Noutati 0

Încep înscrierile la Școala Internațională din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, societatea mandatată de Consiliul Local Oradea să coordoneze proiectul dezvoltării școlii int...

11-05-2017 Noutati 0

Angajații ADLO, voluntari la cantina socială din Oradea

Angajații Agenției de Dezvoltare Locală Oradea au început un program de voluntariat la Cantina Socială administrată de ...

08-05-2017 Noutati 0

Șase companii noi în parcurile industriale din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat în 7 martie 2017 o nouă licitație pentru atribuirea de teren în parcurile...

02-05-2017 Noutati 0

Oradea va avea din toamnă o Școală Internațională cu predare în limba engleză

Primăria Oradea prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea și Asociația Parteneriat pentru Educație, în colaborare cu Fundația...

27-04-2017 Noutati 0

ADLO a lansat procedura pentru atribuirea prin cerere de oferte a contractului de servicii de amenajare, de întreținere și de salubrizare a spațiilor verzi din parcurile industriale I și II din Oradea

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat procedura pentru atribuirea prin cerere de oferte a contractului de servicii de amena...

20-04-2017 Noutati 0

S-a lansat licitația pentru construirea centrului de servicii din Parcul Industrial I

În 10 aprilie 2017 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a lansat licitația pentru identificarea unui investitor care să const...

10-04-2017 Noutati 0

Elevii de gimnaziu din Bihor, în vizită la companiile din parcul industrial din Oradea

350 de elevi de gimnaziu de la 18 școli din Bihor vizitează în aceste zile cele mai mari companii din parcul industrial din ...

31-03-2017 Noutati 0

Cinci proiecte ale Primăriei Oradea, prezentate la evenimentul CITIES OF TOMORROW, București 2017

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a prezentat investitorilor străini și români cinci proiecte ale administrației locale pe...

29-03-2017 Noutati 0

ADLO lansează licitația pentru construirea centrului de servicii din Parcul Industrial I

În luna aprilie 2017 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea va lansa licitația pentru identificarea unui investitor care să con...

22-03-2017 Noutati 0

Producătorul britanic FAIST angajează 300 de oameni la fabrica de componente auto din Oradea

Furnizorul de componente pentru infrastructura tele­com şi industria auto Faist Mekatronic, parte a grupului bri­tanic Fai...

17-03-2017 Noutati 0