Print this page

Licitație deschisă a unei parcele disponibile - EBP III P12

  • Vineri, 08 Februarie 2019 16:00

A N U N Ț 

privind organizarea Licitației deschise în vederea atribuirii în folosință a parcelei disponibile în Parcul Industrial EUROBUSINESS III

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS III (aprobat prin Hotărârea nr.29/15.10.2013 a Adunării Generale a Acționarilor modificată prin Hotărârea nr.4/27.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.) și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.402/30.06.2015 privind  numirea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Eurobusiness Parc Oradea S.A. pentru numirea și stabilirea atribuțiilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III în cadrul procedurii de licitație deschisă și a Hotărârii nr.16/14.07.2015 a Adunării Generale a Acționarilor,

Societatea Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness III, organizează în perioada 11 FEBRUARIE 2019 – 10 MAI 2019 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea atribuirii în folosință a unei parcele disponibile (P 12) în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, situat în Oradea, strada Uzinelor.

Parcela este destinată construirii halelor/clădirilor în vederea desfășurării ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE SAU A SERVICIILOR.

Durata maximă a constituirii dreptului de folosință este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând cu data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 8 (opt) Euro/mp/25 de ani, fără TVA pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și de 9,50 (nouăvirgulăcincizeci) Euro/mp/25 ani, fără TVA pentru zona Servicii.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro

Depunerea ofertelor se va face în perioada 11 FEBRUARIE 2019 – 04 MARTIE 2019 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 04 MARTIE 2019 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 04 MARTIE 2019, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea SA., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea SA  sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.      

Prin Director General,                                                                     

SILAGHI TEODORA ALINA 

 

https://adlo.ro/licitatii/222-licitatie-deschisa-a-unei-parcele-disponibile-p12

  • 1184
  • Last modified on Vineri, 08 Februarie 2019 18:21